Privacyverklaring

In deze privacyverklaring van ExcelXL.nl omschrijven wij o.a. welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken en voor welke doeleinden. Wij raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

De informatie die u ons verstrekt ontstaat op het moment van het invullen van het formulier op onze website waarin u aangeeft om uw Excel vaardigheden te vergroten. De persoonlijke informatie die u verstrekt zijn uw voornaam en e-mailadres.

Over Ons
ExcelXL.nl wordt beheerd door Jan Bolhuis. Heeft u naar aanleiding van deze privacy verklaring behoefte om contact met ons op te nemen, dan kan dat via onderstaande gegevens.

Jan Bolhuis
Poortstraat 8
9671 EB Winschoten

E-mail: janbolhuis@gmail.com of janbolhuis@excelxl.nl

KvK: 57326703

Welke gegevens worden door ons gebruikt?
Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Website bezoekers:

IP adressen voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Website bezoekers die zich registreren op de nieuwsbrief:

Voornaam om de geregistreerde bij het versturen van een nieuwsbrief aan te kunnen spreken.

E-mailadres om de geregistreerde de nieuwsbrief te kunnen versturen.

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Uw voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van (commerciële) nieuwsbrieven. We doen dit alleen met de gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van gratis workshops/trainingen, niet met gegevens die via onze contact- of offerteformulieren binnengekomen zijn.

Uw voornaam en e-mailadres die u invult bij een formulier voor een offerteaanvraag en contactformulier, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag.

Uw gegevens op ExcelXL.NL
Wanneer u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download heeft aangevraagd, zich heeft aangemeld voor een gratis online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kunt u te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Uw e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van GetResponse. Wij hebben met GetResponse een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Meer informatie over het privacybeleid van GetResponse vind u hier.

Aan wie geven wij uw gegevens door?
Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen: Leveranciers (waaronder “bewerkers”). Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider host uw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.

Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn om uw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk in verband met de juridische procedure.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor onze e-mails, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

Rechten
U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via janbolhuis@excelxl.nl of janbolhuis@gmail.com.

Kan deze privacyverklaring veranderen?
Ja. Deze privacyverklaring is van 19 mei 2018. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daar van op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

Formules in Excel van het Engels naar het Nederlands en andersom - ExcelXL.nl trainingen en workshops

Formules in Excel van het Engels naar het Nederlands en andersom

17 december 2022 - Online zijn er ontzettend veel instructievideo's te vinden op het gebied van Excel. De meeste - en over het algemeen ook de betere - zijn in het Engels. Met uitzo... lees verder »

Excel en de invloed op je carrière - ExcelXL.nl trainingen en workshops

Excel en de invloed op je carrière

6 oktober 2022 - Natuurlijk weet ik wel dat wanneer je carrière of promotie wilt maken en het krijgen van een kans op een (betere) baan niet alleen afhangt van je digitale (Excel) ... lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.