Excel - Berekenen van de maandelijkse hypotheeklast

In deze video laat ik zien hoe je eenvoudig je eigen maandlast van je hypotheek kunt berekenen. Hierbij opgemerkt dat het gaat om een annuïteiten hypotheek. Met andere woorden, je betaalt iedere maand een stukje rente en aflossing.
Voordat ik de functie die je hiervoor kunt gebruiken ga uitleggen wil ik opmerken dat je moet weten hoe je een rentepercentage per maand terug rekent naar een rentepercentage per jaar. En natuurlijk andersom
Want wat is jouw antwoord als ik jouw vraag wat het rentepercentage per maand is wanneer je op jaarbasis 12% moet betalen? Is dat 1% of is dat meer of minder dan 1 procent.
Om te voorkomen dat je nu al afhaakt, ga ik pas aan het einde van deze video uitleggen hoe je dit berekent.
Trouwens het antwoord op de vraag is minder dan één procent
Zoals je ziet heb ik al enige voorbereiding gedaan.
Ik heb een hypotheek van 165.000 euro en ik mag er 30 jaar over doen om dit terug te betalen.
Maar omdat ik iedere maand de hypotheek moet betalen, moet ik voor de functie die we gaan gebruiken weten hoeveel maanden dit is.
Vervolgens heb ik een rentepercentage ingevuld
En een formule gebruikt om de rente per maand te berekenen.
Omdat ik een formule heb gebruikt voor het berekenen van de maandrente, wordt deze automatisch aangepast.
Nu het voorbereidend werk is gedaan, kunnen we beginnen met het uitrekenen van het maandbedrag
En dat gaan we doen met de functie BET
Zoals altijd begin je een formule met het is gelijk aan teken gevolgd door de functie. In dit geval BET.
Haakje openen en het eerste waar deze functie om vraagt is de rente.
Je moet hierbij goed opletten welke rente je kiest want je moet namelijk de rente kiezen die hoort bij de termijnen die we straks moeten gaan invullen.
Omdat ik maandelijks m’n hypotheek moet betalen, is het dus ook van belang dat we het percentage nemen die bij de omschrijving ‘rente per maand’ staat vermeld.
En dit doen we dus dan ook met een celverwijzing naar cel C6, gevolgd door een puntkomma
Vervolgens wordt er gevraagd om het aantal termijnen. In dit geval 360 omdat we maandelijks de hypotheek moeten betalen.
We maken ook hier gebruik van een celverwijzing naar cel C4 en geven opnieuw een puntkomma
En dan vraagt de functie om een hw. Hiermee wordt de lening bedoeld. Dus een celverwijzing naar C2.
Vervolgens laat Excel nog twee argumenten zien die niet verplicht zijn om in te vullen. Dat herken je aan de vierkante haakjes. Het gaat om de toekomstige waarde en het type getal. Wanneer je deze argumenten niet invult, gebruikt Excel de standaardwaarden. En dat is voor de toekomstige waarde nul en voor het type getal ook een 0 wat betekent dat de restschuld aan het einde van de periode nul is en dat de maandelijkse termijn steeds aan het einde van de maand wordt betaald.
We kunnen de formule nu afsluiten met een haakje en bevestigen met Enter.
Wat je ziet is een negatief bedrag en dat komt omdat de maandelijkse betaling voor jou een uitgave is. Je moet immers betalen en daarmee verdwijnt het geld letterlijk bankrekening.

Wilt u nog meer zien? Ga dan naar de pagina Instructievideo's.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.