Excel - Tekstfunctie Anonimiseren

In deze video ga ik uitleggen hoe je in Excel door middel een combinatie van drie tekstfuncties vertrouwelijke gegevens anoniem kunt maken.

Wanneer je bijvoorbeeld je telefoonrekening bekijkt, zijn veel van de gebelde nummers anoniem gemaakt door alleen de laatste paar cijfers van het nummer te tonen.

Dit is dus ook allemaal mogelijk in Excel.

Een ander voorbeeld waarop dit vaak toegepast wordt, zijn bankrekeningnummers.

De functies die ik hiervoor gebruik zijn LENGTE, HERHALING en RECHTS.

En zoals al eerder gezegd, zijn dit in Excel de zogenaamde tekst functies.

Voordat ik de formule uitleg die tot het gewenst resultaat komen, leg ik eerst de functies één voor één uit zodat je begrijpt wat ze doen en waarvoor ze bedoeld zijn.

Het voordeel hiervan is dat je én de functies begrijpt, én de formule straks beter begrijpt, maar nog veel belangrijker dat je deze functies straks in verschillende situaties kunt toepassen.

De functie LENGTE is een eenvoudige functie en bepaald de lengte van de inhoud van een cel inclusief alle spaties. Dus ook de overbodige spaties.

De functie HERHALING is niets anders dan het herhalen van de tekst zo vaak als jij wilt en bestaat dan ook uit twee argumenten.

Namelijk de tekst en het aantal keren dat je wilt dat het herhaald wordt.

En als laatste de functie RECHTS. Met deze functie bepaal je het aantal laatste karakters van de cel inhoud door zelf aan te geven hoeveel karakters je wilt zien.

Net als de functie HERHALING bepaal je zelf het aantal laatste karakters wat je wilt zien.

Door in Excel deze drie functies handig te combineren kun je tot leuke resultaten komen en één ervan is het anoniem maken van vertrouwelijke gegevens.

Voorbeelden om dit toe te passen zijn: telefoonnummers, bankrekeningnummers, salarisgegevens, adresgegevens, geboortedata en ga zo maar door.

Na het kijken van deze video weet je dus precies hoe je dit eenvoudig in Excel kunt realiseren.

The “Security Effect” – How To Create Partially Anonymous Data – http://www.thespreadsheetguru.com/blog/2014/3/19/how-to-create-partially-anonymous-data

Tekstfuncties – http://office.microsoft.com/nl-nl/excel-help/tekstfuncties-HP010079191.aspx

Wat doen tekstfuncties – http://excelwithbusiness.nl/Portals/0/PDFs/15.pdf

Formules om tekst te bewerken – http://www.exceltips.be/2011/04/01/data-formatteren-formules-om-tekst-te-bewerken-in-excel-left-right-en-mid/

Tekstfuncties in Excel – http://www.excelcontroller.nl/index.php/gratis-software/algemeen-excel/tekst-functies-in-excel

MS Excel Tekst functions – http://www.techonthenet.com/excel/formulas/text.php

Text functions Excel Easy – http://www.excel-easy.com/functions/text-functions.html

Excel functions with text value arguments – https://sites.google.com/site/e90e50fx/home/funzioni-excel-con-argomenti-costituiti-da-valori-di-testo/excel-functions-with-text-value-arguments-in-non-english-excel

The text function in Excel – http://excelsemipro.com/2010/09/the-text-function-in-excel/

De functie HERHALING – http://books.google.nl/books?id=QCb0NBGQF9AC&pg=PA320&lpg=PA320&dq=functie+herhaling+excel&source=bl&ots=T2-Ggk-zKs&sig=wksB3k99iNXzZIhpzy12eOm1oLg&hl=nl&sa=X&ei=Lw5JU8ztJcv_ygO5kYCoAg&ved=0CHEQ6AEwCQ#v=onepage&q=functie%20herhaling%20excel&f=false

Tekstlengte in Excel – http://www.schoutsen.nl/excel-formules/tekstbewerking/tekstlengte-excel

Functie lengte – http://tipsvoorexcel.blogspot.nl/2013/10/functie-lengte.html

Het gebruik van de functie RECHTS in visual basic – http://www.perrit.nl/kenniscentrum/Microsoft+Office/Excel+Overige/Excel%3A+Het+gebruik+van+de+functies+LINKS
,+RECHTS,+DEEL+en+LENGTE+in+Visual+Basic.html

http://www.gratiscursus.be/Excel_Tips/Excel_Tip_029.html

Wilt u nog meer zien? Ga dan naar de pagina Instructievideo's.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.